درباره ما

انجمن مهندسی حیات در سال ۱۳۹۷ با تمرکز بر روی انجام مطالعات زیست شناختی و برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های مرتبط با خلقت و آفرینش به همت جمعی از اساتید دانشگاه شکل گرفته است.

علوم زیست الهام

اندکی بیش از یک دهه است که در آکادمیهای بزرگ علوم زیستی جهان واژه جدیدی بنام علوم زیست الهام یا علوم زیست تقلید مطرح شده و پیرامون آن و در این چهارچوب مفهومی کتابها نوشته شده و مقالات زیادی به چاپ رسیده و بعضا مراکز یا مؤسسات علمی-تحقیقاتی تحت همین نام فعالیت خویش را آغاز کرده اند، درست است که جهان هم اکنون به این نتیجه رسیده که باید از فناوریهای حیات و خلقت استفاده کرد اما این اولین گزارش نیست.

نگرش در آفرینش شتر

آیا سخن گفتن از خلقت بطور عام و خلقت و حیات انسان بطور خاص جز برای بهره برداری از علوم و فنونی بوده که در خلقت الهی یا صنع الله بکار رفته؟

آیا آنجا که خدای می فرماید:
«افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت»
«آیا به شتر نمی نگرید که چگونه خلق شد»

در یک هزار و چهارصد سال قبل برای جامعه ای که عمدتا بیسواد و جاهل بودند این آیات به چه معنی است؟ مگر نه اینست خطاب به آیندگان است که اگر خلقت این موجود زنده را درک کنید برای شما منافعی در زندگی مادی خواهد داشت . بنابر این تصدیق می فرمایید قرآن بعنوان وحی الهی اولین گزارشها در مورد «الهام از مهندسی حیات» است؟

اکنون مشخص شده که شتر علاوه بر ویژگیهای ظاهری، گرسنگی و تشنگی دراز مدت آنتی‌بادیهای منحصر بفردی دارد و نیز هم اکنون مشخص شده که گوشت شتر خواص تغذیه ای ویژه ای دارد. همچنین در سالهای اخیر معلوم شده که ترکیبات شیر شتر نیز منحصر بفرد است و البته هنوز چیزهای بسیار دیگری که باید با پیشرفت علم بدانها رسید.

رموز خلقت

آیه کریمه ذیل دلالت بر این دارد که پی بردن به رموز خلقت که جز از طریق علم میسر نیست زیربنای زندگی سالم در هر دو سراست

(ای پیامبر) دانشمندان و صاحبان علم (در آینده‌های دور) خواهند فهمید که آنچه بر تو نازل شده حق و حقیقت(های علمی شگرفی) بوده و می‌تواند انسان‌ها را به راه خداوند عزت‌بخش غالب ستوده راهبری کند - قرآن کریم سوره سباء آیه ۶

یعنی اگر اکنون این جامعه فهم عمیقی از این آیات ندارد صاحبان علم در آینده خواهند دید تنها راه عزت و سعادت دنیایی و عقبایی در فهم درست و بهره برداری درست از این حقایق است.