چند کتاب پیشنهادی در زمینه‌ی منشاء حیات

تاکنون کتاب‌های زیادی در مورد منشاء حیات به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند که ما در ادامه چند تا از آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

فهرستی از کتاب‌های پیشنهادی برای مطالعه در مورد منشاء حیات به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

1- Signature in the cell,  
Stephen C. Meyer, Harper Collins Publisher

2- The Design of Life
William A. Dembski, Foundation for Thought and Ethics

3-The Edge of Evolution 
Michael J Behe, Free Press

4- Darwin’s Black Box
Michael J Behe, Free Press

5- In the Beginning Was Information
Dr. Werner Gitt, Master book
 

کتاب‌های پیشنهادی در زمینه‌ی منشاء حیات