دومین همایش

به یاری خداوند متعال، دومین همایش ملی «منشاء حیات، دیدگاه‌های علمی-فلسفی» در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ توسط انجمن مهندسی حیات و با همکاری برخی نهادهای علمی از جمله شاخه زیست‌شناسی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد. جزئیات برگزاری و فراخوان در آگهی‌های بعدی حضورتان اعلام خواهد شد.