تاریخچه بیماری‌های همه‌گیر

در طول تاریخ همین‌طور که انسان‌ها در زمین پراکنده شدند، بیماره‌های واگیردار هم همراه همیشگی‌شان بوده است. حتی در عصر مدرن شیوع بیماری‌ها هنوز ادامه دارد.

در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به تاریخچه‌ی مرگبارترین همه‌گیری‌های تاریخ، از وبا تا کرونا.

همه گیری